.

הכרה עם נקודות התיפוף

של EFT

.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.